PRIVACYBELEID VAN VAN DER HULST VERHUURMAKELAAR

PRIVACYBELEID VAN VAN DER HULST VERHUURMAKELAAR

Indien je persoonsgegevens aan VdHV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: VdHV, 033-2600400, KvK nummer 52692620 De directeur/eigenaar is bereikbaar via [email protected] en/of 033-2600400

2. Welke gegevens verwerkt VdHV en voor welk doel

2.1 In het kader van de verhuuractiviteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en/of opgeslagen in een digitaal dossier: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) woningaanvraagformulier met (financiële) bijlagen (zie www.vanderhulstverhuurmakelaar.nl / info huren) e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor VdHV

2.2 VdHV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) alle in 2.1 genoemde gegevens worden gebruikt voor het mogelijk tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder/opdrachtgever, in geval van inleveren van de 2.1 benoemde documenten/gegevens door een (potentiele) huurder. Voor huurders geldt dat de in 2.1 benoemde documenten/gegevens tevens aan de verhuurder worden toegezonden om tot een mogelijk akkoord te komen voor verhuur en mogelijk aan een 3e instantie voor verificatie van betalingsgedrag in het verleden.

b) je naam, adresgegevens, email en telefoonnummer kan worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VdHV

3. Bewaartermijnen

VdHV verwerkt en bewaart de in 2.1 genoemde documenten/gegevens gedurende 20 jaar, dit in verband met de aansprakelijkheidstermijn.  Aansluitend worden de persoonsgegevens uit de digitale opslag verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VdHV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en worden alle gegevens zo goed mogelijk bewaakt tegen hackers enz.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via [email protected] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VdHV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met [email protected]

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop VdHV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan [email protected]

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Uw Makelaar

Debby van der Hulst - Verhuurmakelaar Amersfoort
Debby van der Hulst – meer dan 25 jaar ervaring!

Woning Alert?!

Selecteer prijsklass(en):

Op zoek naar een leuke huurwoning?

© Alle rechten voorbehouden / Ontwerpen door Buuroo.com / Privacy Verklaring /
Vanderhulstverhuurmakelaar / Uw verhuur makelaar in Midden Nederland. Zoals Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Utrecht, Soest, Zeist en omstreken.