Goed Verhuurderschap bij Van der Hulst Verhuurmakelaar

Selectieprocedure

Van der Hulst Verhuurmakelaar (hierna te lezen VdHV) selecteert haar huurder(s) als volgt:
Binnenkomst email/telefoon belangstellende – reactie VdHV met meer informatie over de woning en
o.a. inkomensnorm – belangstellende reageert terug – VdHV bekijkt reacties en selecteert kandidaten
voor bezichtigingen op (indien van toepassing) inkomen/gezinssamenstelling / bezit van huisdieren die
overlast kunnen veroorzaken / passend bij aangeboden woning / passend bij verhuurder.
VdHV wijst huurders dus niet af op basis van kenmerken die niet van belang zijn voor het huren van
de woning. Bijvoorbeeld iemands afkomst, handicap of seksuele geaardheid.
Daar er in de huidige huurmarkt meer vraag dan aanbod is, ontvangt VdHV veel reacties op een
aangeboden woning. Er kunnen logischerwijs maar een aantal belangstellende bezichtigen en
uiteraard maar 1 belangstellende kan de woning huren!
Iedereen krijgt van VdHV een reactie op zijn getoonde belangstelling.

Waarborgsom

Deze mag maximaal 2 maanden huur zijn en dient binnen 14 dagen na het einde van de
huurovereenkomst terugbetaald te worden door verhuurder.

Algemene rechten en plichten

De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met verhuurder is afgesproken en vastgelegd
middels een huurovereenkomst.

Verhuurder mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele
uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is.

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten  met de bijbehorende huur- en
huurprijsbescherming.

De Rijksoverheid heeft een pagina waarin uitgeld wordt wat je kan doen als huurder wanneer de woning gebreken heeft. Zie ook de overzichtspagina over de kostenverdeling bij gebreken op Rijksoverheid.nl.

Weet je niet waar je terecht kan met problemen omtrent de huurwoning? De Rijksoverheid heeft een overzichtspagina waar uitgeld wordt wanneer de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter.

Meldpunt gemeenten

Voor de onderstaande gemeente kunt u melding doen via de bijbehorende link:
Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/melding-doen
Leusden: https://www.leusden.nl/melding-doen
Nijkerk: https://www.nijkerk.eu/meldpunten
Utrecht: https://meldingen.utrecht.nl/incident/beschrijf

Uw Makelaar

Debby van der Hulst - Verhuurmakelaar Amersfoort
Debby van der Hulst – meer dan 25 jaar ervaring!

Woning Alert?!

Selecteer prijsklass(en):

Op zoek naar een leuke huurwoning?

© Alle rechten voorbehouden / Ontwerpen door Buuroo.com / Privacy Verklaring /
Vanderhulstverhuurmakelaar / Uw verhuur makelaar in Midden Nederland. Zoals Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Utrecht, Soest, Zeist en omstreken.