Jaarlijkse huurprijsstijging in vrije sector aan maximum verbonden: Tweede Kamer stemt in met begrenzing

De Tweede Kamer steunt het voorstel van minister De Jonge om huurders in de vrije sector te blijven beschermen tegen te hoge huurverhogingen. De wet stelt een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging in de particuliere huursector. De Tweede Kamer heeft besloten het maximum te laten gelden tot 1 mei 2029; twee jaar langer dan eerder voorgesteld.

Maximum geldt ongeacht huurovereenkomst

Ongeveer 640.000 huishoudens huren een woning in de vrije sector. Verhuurders moeten zich sinds 1 mei 2021 houden aan het maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Verhuurders mogen hun huurders geen hogere huurverhoging voorstellen. Ook niet als er een hoger percentage in het huurcontract staat. Dit maximum is de gemiddelde cao-loonontwikkeling of de inflatie (consumentenprijsindex, CPI). Verhuurders mogen 1% toevoegen aan het laagste van deze percentages. Van 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 blijft de maximaal toegestane verhoging 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt.

Het voorstel wijzigt ook de verjaringstermijn. Onder de huidige regelgeving kan een verhuurder een huurverhoging die niet eerder is doorgevoerd op een later tijdstip doorvoeren. Huurders kunnen dan plotseling geconfronteerd worden met een aanzienlijke huurverhoging. Het voorstel verscherpt de regels voor 'opgebouwde huurverhogingen'. De verhuurder mag zo'n gemiste huurverhoging alleen doorvoeren als hij zijn huurder daar jaarlijks over heeft geïnformeerd. De Tweede Kamer bepaalde dat een verhuurder maximaal twee gemiste jaarlijkse huurverhogingen op een later moment mag doorvoeren.

Zekerheid over woonlasten

Het maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector geldt sinds 1 mei 2021. Dit is vastgelegd in het wetsvoorstel van voormalig Tweede-Kamerlid Nijboer. De verlenging van de wet moet ingaan op 1 mei 2024. De Tweede Kamer heeft de duur van de wet verlengd naar vijf jaar: de wet blijft van kracht tot 1 mei 2029.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling. Om de ingangsdatum van 1 mei mogelijk te maken, moeten de leden het voor die datum goedkeuren. Zonder verlenging van de wet zullen huurcontracten in de particuliere sector vanaf 1 mei 2024 niet langer beschermd zijn tegen buitensporige huurverhogingen.

Met de verlenging van de limiet wil de minister huurders in de vrije sector meer zekerheid geven over hun woonlasten en betaalbaarheid. Uit de evaluatie van de wettelijke grens in 2023 bleek dat de noodzaak om een maximum te stellen aan de jaarlijkse huurverhoging nog steeds aanwezig is. In 2028 wordt de noodzaak van de limiet opnieuw geëvalueerd.

Uw Makelaar

Debby van der Hulst - Verhuurmakelaar Amersfoort
Debby van der Hulst – meer dan 25 jaar ervaring!

Woning Alert?!

Selecteer prijsklass(en):

Op zoek naar een leuke huurwoning?

© Alle rechten voorbehouden / Ontwerpen door Buuroo.com / Privacy Verklaring /
Vanderhulstverhuurmakelaar / Uw verhuur makelaar in Midden Nederland. Zoals Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Utrecht, Soest, Zeist en omstreken.