De Tweede Kamer steunt het voorstel van minister De Jonge om huurders in de vrije sector te blijven beschermen tegen te hoge huurverhogingen. De wet stelt een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging in de particuliere huursector. De Tweede Kamer heeft besloten het maximum te laten gelden tot 1 mei 2029; twee jaar langer dan eerder voorgesteld.

Maximum geldt ongeacht huurovereenkomst

Ongeveer 640.000 huishoudens huren een woning in de vrije sector. Verhuurders moeten zich sinds 1 mei 2021 houden aan het maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Verhuurders mogen hun huurders geen hogere huurverhoging voorstellen. Ook niet als er een hoger percentage in het huurcontract staat. Dit maximum is de gemiddelde cao-loonontwikkeling of de inflatie (consumentenprijsindex, CPI). Verhuurders mogen 1% toevoegen aan het laagste van deze percentages. Van 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 blijft de maximaal toegestane verhoging 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt.

Het voorstel wijzigt ook de verjaringstermijn. Onder de huidige regelgeving kan een verhuurder een huurverhoging die niet eerder is doorgevoerd op een later tijdstip doorvoeren. Huurders kunnen dan plotseling geconfronteerd worden met een aanzienlijke huurverhoging. Het voorstel verscherpt de regels voor 'opgebouwde huurverhogingen'. De verhuurder mag zo'n gemiste huurverhoging alleen doorvoeren als hij zijn huurder daar jaarlijks over heeft geïnformeerd. De Tweede Kamer bepaalde dat een verhuurder maximaal twee gemiste jaarlijkse huurverhogingen op een later moment mag doorvoeren.

Zekerheid over woonlasten

Het maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector geldt sinds 1 mei 2021. Dit is vastgelegd in het wetsvoorstel van voormalig Tweede-Kamerlid Nijboer. De verlenging van de wet moet ingaan op 1 mei 2024. De Tweede Kamer heeft de duur van de wet verlengd naar vijf jaar: de wet blijft van kracht tot 1 mei 2029.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling. Om de ingangsdatum van 1 mei mogelijk te maken, moeten de leden het voor die datum goedkeuren. Zonder verlenging van de wet zullen huurcontracten in de particuliere sector vanaf 1 mei 2024 niet langer beschermd zijn tegen buitensporige huurverhogingen.

Met de verlenging van de limiet wil de minister huurders in de vrije sector meer zekerheid geven over hun woonlasten en betaalbaarheid. Uit de evaluatie van de wettelijke grens in 2023 bleek dat de noodzaak om een maximum te stellen aan de jaarlijkse huurverhoging nog steeds aanwezig is. In 2028 wordt de noodzaak van de limiet opnieuw geëvalueerd.

De huurmarkt in Nederland heeft te maken met een aanzienlijke daling van het aanbod, vooral in de grote steden. Volgens de Pararius huurmonitor is het aantal beschikbare huurwoningen in de vijf grote steden in het tweede kwartaal van 2023 met 27% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft geleid tot een stijging van de gemiddelde vierkante meterprijs van huurwoningen in deze steden, variërend van 5 tot bijna 8%.

Invloed van WOZ-cap op de huurmarkt

Een van de belangrijkste redenen voor deze daling van het aanbod is de invoering van de WOZ-cap in mei 2022, die de huurprijs beperkt die verhuurders kunnen vragen op basis van de waarde van de woning. Dit heeft veel verhuurders ertoe aangezet om hun woningen te verkopen of over te stappen op kortetermijnverhuur, waardoor het aantal beschikbare langetermijnhuurwoningen is afgenomen.

Tekort aan lange termijn huuraccommodaties in grote steden

Het tekort aan huurwoningen is vooral nijpend in grote steden waar de vraag groot is en de concurrentie onder huurders hevig. De situatie is nog uitdagender voor mensen die op zoek zijn naar huurwoningen in het middensegment, die steeds schaarser worden. Experts voorspellen dat verdere regulering van de huurmarkt in het middensegment de situatie zou kunnen verergeren, waardoor er nog minder huurwoningen beschikbaar zullen zijn.

Uitdagingen voor de huurmarkt in kleinere steden

De situatie beperkt zich niet tot de grote steden, want ook kleinere steden zoals Amersfoort hebben te maken met een afname van het huuraanbod. Als gevolg daarvan stijgen ook de huurprijzen in deze steden, waardoor het voor huurders steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden.

Conclusie

Concluderend is de afname van het huuraanbod in Nederland een zorgwekkende trend die zich waarschijnlijk zal voortzetten, vooral als er meer regelgeving wordt ingevoerd. Het is cruciaal voor beleidsmakers om een balans te vinden tussen het beschermen van de rechten van huurders en ervoor te zorgen dat er voldoende huuraanbod is om aan de vraag te voldoen. Anders kan de huurmarkt in Nederland de komende jaren nog uitdagender worden voor huurders.

Zie hier ons actueel aanbod in onder andere Amersfoort, Hoevelaken, Bunschoten.

De Nederlandse regering heeft recent een nieuwe wetgeving aangekondigd waarbij de maximale huurprijsstijging in de vrije huursector wordt beperkt. Dit betekent dat verhuurders niet langer onbeperkt de huurprijzen kunnen verhogen, maar dat er een maximum is gesteld op de hoeveelheid waarmee de huurprijzen per jaar mogen stijgen.

Hoewel dit goed nieuws kan zijn voor huurders, kan het voor verhuurders betekenen dat ze hun winst moeten maximaliseren om ervoor te zorgen dat ze nog steeds een acceptabele opbrengst behalen.

Door middel van het bieden van professioneel advies, kan Van der Hulst Verhuurmakelaar mee denken met verhuurders  om de maximale winst te behalen die mogelijk is binnen de grenzen van de nieuwe wetgeving.

Dus, volgens de nieuwe wetgeving is het maximale huurprijsstijging voor 2023 vastgesteld op 4,1%. Dit betekent dat verhuurders de huurprijzen maximaal met 4,1% kunnen verhogen in het jaar 2023. Als het verhuurpand is verbeterd of gerenoveerd, kan het echter mogelijk zijn om een hoger huurprijsstijging te eisen. Vraag naar de mogelijkheden.

Verhuurders kunnen de huurprijzen slechts één keer per jaar verhogen, en dit gebeurt meestal in juli. Als verhuurder is het dus belangrijk om de nieuwe wetgeving goed in de gaten te houden en te overwegen hoe dit het beste kan worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de winstmaximalisatie zo groot mogelijk is.

Opkoopbescherming is een maatregel die door veel gemeenten in Nederland is ingevoerd om te voorkomen dat particuliere woningen worden aangekocht voor de verhuur. Dit is bedoeld om particuliere kopers te beschermen tegen concurrentie van professionele verhuurders die op zoek zijn naar woningen om te verhuren.

Hoe regelt de gemeente opkoopbescherming?

Om opkoopbescherming te regelen, hebben verschillende gemeenten in Nederland een vergunningen systeem ingevoerd waarbij verhuurders verplicht zijn om een vergunning te krijgen om te kunnen verhuren.

Wat betekent opkoopbescherming voor beleggers?

Hoewel opkoopbescherming een goede manier kan zijn om particuliere kopers te beschermen tegen stijgende huizenprijzen, kan het voor beleggers moeilijk zijn om een investering te doen in de huizenmarkt als zij zich beperkt voelen door deze regeling. Gelukkig zijn er nog steeds mogelijkheden om te investeren in de huizenmarkt. Een van de opties is om te kijken naar gemeenten die geen opkoopbescherming hebben ingevoerd. Een andere optie is om te kijken naar andere manieren om te investeren in de huizenmarkt, zoals het kopen van een verhuurpand of het investeren in huizen via een vastgoedfonds. Door op deze manieren te investeren, kunt u mogelijk nog steeds profiteren van de stijgende huizenprijzen.

Het is belangrijk om goed na te denken over welke investeringsmogelijkheden het beste bij u passen en om professioneel te blijven.

Op zoek naar een leuke huurwoning?

© Alle rechten voorbehouden / Ontwerpen door Buuroo.com / Privacy Verklaring /
Vanderhulstverhuurmakelaar / Uw verhuur makelaar in Midden Nederland. Zoals Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Utrecht, Soest, Zeist en omstreken.