Hoe werkt dat eigenlijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd?

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf 18 april 2017 beschikbaar.

Verhuurder en huurder maken een concrete afspraak in het contract over de duur van de huurperiode. De maximale duur is twee jaar. Commerciële verhuurders (alle verhuurders behalve woningcorporaties) zijn geheel vrij om woningen op basis van deze contracten te verhuren.

Wanneer mag het?

Voor commerciële verhuurders gelden geen beperkingen om deze tijdelijke contracten te gebruiken. Zij kunnen het bij alle verhuringen van zelfstandige woonruimte aanbieden.

Hoe lang duurt het?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar.

Wat moet er in het contract staan?

In de overeenkomst moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder kan het tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.

Voor het verstrijken van de afgesproken periode moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over het tijdstip van het einde van het contract. De verhuurder moet dit niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand van tevoren doen. Indien de verhuurder dit niet doet, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.

Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd. Ook kan het contract met goedvinden van de verhuurder worden voortgezet, dus zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. Ook dan is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming.

Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Van belang is dat u de huur blijft betalen en de verhuurder deze betalingen accepteert.

Op zoek naar een leuke woning? Debby kan je helpen